Var finns GKL?

Gemenskap i Kristet Liv är en världsvid rörelse. Den finns i alla världsdelar och har förgreningar i över 70 länder. I Sverige finns flera grupper i Stockholm och varsin grupp i Göteborg och Jönköping. … Mer Var finns GKL?

English group

One of the groups in Stockholm is in English. Feel free to contact us if you are interested, any e-mail you write us in English will of course be replied by us in English! … Mer English group