Gör Ignatius Andliga övningar

Ignatius Andliga övningar bygger på trettio dagars meditation, bön och urskiljning. Det går att göra övningarna i ett sträck, men vanligast är att dela upp dem. Flera vägledare håller reträtter en vecka per år och flera vägleder också de som vill göra övningarna dagligen i sin vardag. Vägledare är präster och lekfolk i de kristna samfunden. Alla har utbildning i att vägleda Ignatius Andliga övningar.

Den som gör AÖ i vardagen behöver räkna med att avsätta en timme dagligen för bön och meditation, samt ha ett samtal eller en kontakt i veckan med vägledaren.

Tag kontakt med den vägledare som kan vara aktuell för att inleda en dialog om att göra övningarna.

Hillevi Bergvall, präst Svenska kyrkan
Format: I vardagen
Var: Uppsala och på distans
När: Efter överenskommelse
Kontakt: hillevi.bergvall@svenskakyrkan.se

Andreas Carlgren, vägledare i Andliga övningar
Format: Tiodagarsreträtter
Var: Berget, Rättvik och Vadstena kloster (höst och vår)
När: 17-28 juli 2023 samt 23 oktober – 3 november 2023 och 11-22 mars 2024
Kontakt: andreas.carlgren@yahoo.se   
(Ger även övningarna i vardagen i Stockholm efter ök, tag kontakt)

Susanne Carlsson, präst i anglikanska kyrkan, med Fredrik Heiding S.J.
Format: Tiodagarsreträtter, en gång om året
Var: Berget, Rättvik
När: 17-28 juli 2023
Kontakt: susannecarlssons@hotmail.co.uk och fredrik.heiding@newman.se
(Susanne Carlsson ger även övningar i Bjärka-Säby och i Chatham, England. Även 30-dagar i ett sträck. Tag kontakt vid intresse.)

Thomas Idergard S.J.
Format: I vardagen
Var: Stockholm och på distans
När: Efter överenskommelse
Kontakt: thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Ulf Lindgren, präst Svenska kyrkan
Format: I vardagen
Var: Stockholm och på distans
När: Efter överenskommelse
Kontakt: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

Daniel Pauchard, diakon Katolska kyrkan

Format: I vardagen
Var: Göteborg
När: Efter överenskommelse
Kontakt: daniel.pauchard@katolskakyrkan.se 

Henrik Ström, vägledare i Andliga övningar
Format: Tiodagarsreträtter, en gång om året
Var: Berget, Rättvik 
När: 17-28 juli 2023
Kontakt: henrik.strom@sanktaeugenia.se 

Dominik Terstriep S.J.
Format: En vecka per år
Var: Mariavall kloster, Tomelilla
När: Vecka 33 år 2024
Kontakt: dominik.terstriep@jesuiten.org

Anders Wickström, diakon Katolska kyrkan
Format: En vecka per år
Var: Visby, Kristi lekamens församling och församlingshem
När: 28 juli – 6 augusti 2023
Kontakt: anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
(Ibland även reträtter i Stockholm, efter överenskommelse. Tag kontakt.)