Om GKL

Redan på Ignatius av Loyolas tid vid mitten av 1500-talet samlades grupper av lekfolk runt första jesuiterna. Efter hans död slöt sig ett antal samman med målet att utveckla lekfolk i ignatiansk spiritualitet. Rörelsen tog namnet Congregatio Mariana – man såg sig som församlade inför Jesu mor Maria, med Ignatius som föredöme. Häromåret firade rörelsen 450 år som ignatiansk lekmannarörelse.

Rörelsen fördjupade sitt evangeliska uppdrag och bytte 1968 namn till Gemenskap i Kristet Liv (Christian Life Community). Den är idag den ignatianska rörelsen för lekfolk och en del av ett ignatianskt nätverk jorden runt. Den har ett litet globalt kontor, och finns numera även representerad i FN.

Men den verkar framför allt lokalt genom tusentals grupper runt om i världen. Där sker den huvudsakliga verksamheten. Genom att vara med deltar man framför allt i den lokala gruppen, och åtar sig där att ömsesidigt ge och ta emot stöd.

Gemenskapen är framväxt ur jesuiternas tradition, öppen för alla kristna som söker Guds närvaro i sina liv utifrån Ignatius av Loyolas spiritualitet och andliga övningar.