Var finns GKL?

Gemenskap i Kristet Liv är en världsvid rörelse. Den finns i alla världsdelar och har förgreningar i över 70 länder. I Sverige finns flera grupper i Stockholm och varsin grupp i Göteborg och Jönköping.

LÄS MER >>