Gemenskap i Kristet Liv

Christian Life Community

EN IGNATIANSK GEMENSKAP

Gud är verksam i vårt vardagliga liv. Gemenskap i Kristet Liv (GKL) finns för att vi ska upptäcka hur. Vi träffas regelbundet i mindre grupper. Det vi gör bygger på Ignatius av Loyolas Andliga övningar. De mindre grupperna är del av en större gemenskap där vi i Sverige träffas några gånger per år. Gemenskap i Kristet Liv finns i över 70 länder.

”Gå och sätt världen i brand”

Gemenskap i Kristet Liv är en världsvid rörelse. Den finns i alla världsdelar och har förgreningar i omkring 70 länder.

 I Sverige finns flera grupper i Stockholm. Det finns även grupper på andra håll – eller är under bildande. Vi är på väg att också formellt bli medlemmar i den globala organisationen.

 Det är en ignatiansk gemenskap av kristna män och kvinnor i alla åldrar och från alla sociala förhållanden. Medlemmarna bildar mindre lokala grupper för gemenskap och för att stödja varandra att leva kristet liv utifrån den ignatianska spiritualiteten.

Det gäller att söka och finna Gud i allt – i vardagslivet, i familjen, på arbetet och bland vänner, liksom genom insatser i grannskap, i kyrkan och i samhället i stort.

Gemenskap i Kristet liv står i evangeliets tjänst och verkar för människovärde, stöd för familjer, skydd av miljön och skapelsen. Ett särskilt engagemang gäller för rättvisan: Att ta ställning till de fattigas förmån och för en enkel livsstil. Det bygger på Ignatius uppmaning: ”Gå och sätt världen i brand!”


GKL är en världsvid gemenskap

Videon visar hur gemenskapen verkar i USA. Det är ett av över 70 länder där grupper träffas regelbundet för att se Gud i sitt liv och hur våra liv kan utveckla sig i Guds tjänst.